neoficiální název
Stonožka
logo

Aktuality

Společné focení

4. 6. 2020 16.18

Ve středu 10. 6. 2020 v dopoledních hodinách na školní zahradě bude probíhat společné fotogrfování tříd.

Rozloučení se školáky s jejich pasováním

1. 6. 2020

Srdečně zveme rodiče těch dětí, které budou v září usedat do školních lavic, abychom se s nimi řádně rozloučili sportovním kláním a závěrečným pasováním na školáky po složení slibu školáka.

Projektový den ze Šablon II - 1. pomoc

25. 5. 2020

Tématem bude nastínit 1. pomoc dětem předškolního věku, kdy děti získají jak teoretické znalosti, tak především praktické zkušenosti

Garantem akce bude Bc. Hozáková Jana (záchranářka - Výjezdová základna ZZS UK – Rumburk) a pomocníkem jí bude figurantka Nováková Marika Anny (aktivní členka kroužku „Mladý záchranář)

 

Zápis na prázdniny

25. 5. 2020

Do náhradních MŠ přihlásí zákonní zástupci své dítě předáním žádosti o přijetí s požadovaným termínem na MěÚ Varnsdorf  na Odbor vedení úřadu - správa školství  (1.patro, dveře č.12), kde jim bude přiděleno registrační číslo a to ve dnech: 1. 6.- 3. 6. 2020 dle úředních hodin MěÚ

Ukončení výuky AJ v tomto školním roce

15. 5. 2020

Výuka angličtiny v tomto školním roce z důvodu pandemie koronaviru, kdy provoz mateřské školky je omezený, se zastavuje. Zažádat o vrácení poměrné části školného za neodučené hodin lze nejdéle do 15. 6. 2020 vyplněním formuláře na https://www.hrabal-english.eu/pro-studenty/stonozka/

Svoz druhotných surovin - obnovení

6. 5. 2020

Obnovení svozu druhotných surovin (PAPÍR a PET lahve)

První svoz druhotných surovin proběhne dne 27. 5. 2020

Znovu otevření školky

5. 5. 2020

Po dohodě se zřizovatelem se mateřská škola znovu otevře v pondělí 11.5.2020. Režim v mateřské škole je ve standardním režimu, přesto je režim značně omezen vzhledem k celostátním nařízením Ministerstva zdravotnictví a hygieny...

Zápisy do základních škol

20. 4. 2020 12.00

ZŠ Východní, ZŠ Náměstí, ZŠ Bratislavská, ZŠ Karlovka + přípravná třída, ZŠ Edisonova, ZŠ Dolní Podluží

Vstup do MŠ jen s rouškami, uzavření MŠ do odvolání

18. 3. 2020 08.00

Od 19. 3. 2020 do odvolání zákaz vstupu do MŠ bez roušek.

Se souhlasem zřizovatele je naše mateřská škola uzavřena od 23. 3. 2020 do odvolání. 

 

Školka s omezeným provozem pro vyhlášený nouzový stav

18. 3. 2020 07.00

Od pondělí 23. 3. 2020 se uzavírají všechny mateřské školy s výjimkou MŠ Zahrádka v ulici Pražská, která byla zřizovatelem určena jako školka s omezeným provozem pro vyhlášený nouzový stav.