neoficiální název
Stonožka
logo

Aktuality

Zápis na prázdniny

25. 5. 2020

Do náhradních MŠ přihlásí zákonní zástupci své dítě předáním žádosti o přijetí s požadovaným termínem na MěÚ Varnsdorf  na Odbor vedení úřadu - správa školství  (1.patro, dveře č.12), kde jim bude přiděleno registrační číslo a to ve dnech: 1. 6.- 3. 6. 2020 dle úředních hodin MěÚ

Ukončení výuky AJ v tomto školním roce

15. 5. 2020

Výuka angličtiny v tomto školním roce z důvodu pandemie koronaviru, kdy provoz mateřské školky je omezený, se zastavuje. Zažádat o vrácení poměrné části školného za neodučené hodin lze nejdéle do 15. 6. 2020 vyplněním formuláře na https://www.hrabal-english.eu/pro-studenty/stonozka/

Svoz druhotných surovin - obnovení

6. 5. 2020

Obnovení svozu druhotných surovin (PAPÍR a PET lahve)

První svoz druhotných surovin proběhne dne 27. 5. 2020

Znovu otevření školky

5. 5. 2020

Po dohodě se zřizovatelem se mateřská škola znovu otevře v pondělí 11.5.2020. Režim v mateřské škole je ve standardním režimu, přesto je režim značně omezen vzhledem k celostátním nařízením Ministerstva zdravotnictví a hygieny...

Zápisy do základních škol

20. 4. 2020 12.00

ZŠ Východní, ZŠ Náměstí, ZŠ Bratislavská, ZŠ Karlovka + přípravná třída, ZŠ Edisonova, ZŠ Dolní Podluží

Vstup do MŠ jen s rouškami, uzavření MŠ do odvolání

18. 3. 2020 08.00

Od 19. 3. 2020 do odvolání zákaz vstupu do MŠ bez roušek.

Se souhlasem zřizovatele je naše mateřská škola uzavřena od 23. 3. 2020 do odvolání. 

 

Školka s omezeným provozem pro vyhlášený nouzový stav

18. 3. 2020 07.00

Od pondělí 23. 3. 2020 se uzavírají všechny mateřské školy s výjimkou MŠ Zahrádka v ulici Pražská, která byla zřizovatelem určena jako školka s omezeným provozem pro vyhlášený nouzový stav.

Aktuální informace ohledně školek ve Varnsdorfu

16. 3. 2020 06.00

Mateřské školy zůstávají nadále otevřené, ale pouze pro rodiče, kteří nemají hlídání a chodí do zaměstnání. Rodiče, jejichž děti vykazují respirační potíže si nechají děti doma. 

Zrušení termínu zápisu do prvních tříd

11. 3. 2020

V souvislosti se situací, která nastala a po domluvě se zřizovatelem, je zrušen termín zápisu do prvních tříd, který byl stanoven na středu 22. dubna 2020.

Informace pro rodiče k epidemiologické situaci ohledně koronaviru

10. 3. 2020

Nabízíme důležité dokumenty(informační letáky, návody, doporučení...) ke stažení.