neoficiální název
Stonožka
logo

Aktuality

ŠABLONY III

1. 9. 2020 10.09

Projekt

MŠ STONOŽKA 80

VARNSDORF

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního

asistenta a realizace projektového dne ve výuce.

Charitativní akce

27. 8. 2020

Vážení rodiče, 

jako každý rok jsme se zapojili do charitativní akce 

„V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKA ZÁŘÍ“

Předměty lze zakoupit u nás ve školce v první polovině měsíce září. Poté budou vybrané peníze vloženy na účet nadačního fondu.

Děkujeme za součinnost a dobrovolný příspěvek pro potřebné

Informativní schůzka

25. 8. 2020 10.38

Termín konání:   čtvrtek 3. 9. 2020

Čas konání:        15:00 hodin

Místo konání:      2. třída (Horňáci)

Obsah programu: informace o životě dětí v mateřské škole, o pravidlech, které chceme dodržovat, plánech na školní rok a některých organizačních záležitostech.

Logopedka Mgr. Helena Beytlerová Vás bude informovat o možnostech nápravy řeči dětí v naší MŠ.

 

Budeme se na Vás těšit :-)

Oznámení o umístění dětí na prázdniny do školky Stonožka

15. 6. 2020

Uvedené děti pod přiděleným registračním číslem se p ř i j í m a j í v době letních prázdnin k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, PO.

Zveřejněním seznamu registračních čísel, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se považují za oznámená.

Sportovní dopoledne na ZŠ Východní

11. 6. 2020

Na pozvání školáků ze ZŠ Východní si naši předškoláci zasoutěží se staršími dětmi a poměří své síly.

Společné focení

4. 6. 2020 16.18

Ve středu 10. 6. 2020 v dopoledních hodinách na školní zahradě bude probíhat společné fotogrfování tříd.

Rozloučení se školáky s jejich pasováním

1. 6. 2020

Srdečně zveme rodiče těch dětí, které budou v září usedat do školních lavic, abychom se s nimi řádně rozloučili sportovním kláním a závěrečným pasováním na školáky po složení slibu školáka.

Projektový den ze Šablon II - 1. pomoc

25. 5. 2020

Tématem bude nastínit 1. pomoc dětem předškolního věku, kdy děti získají jak teoretické znalosti, tak především praktické zkušenosti

Garantem akce bude Bc. Hozáková Jana (záchranářka - Výjezdová základna ZZS UK – Rumburk) a pomocníkem jí bude figurantka Nováková Marika Anny (aktivní členka kroužku „Mladý záchranář)

 

Zápis na prázdniny

25. 5. 2020

Do náhradních MŠ přihlásí zákonní zástupci své dítě předáním žádosti o přijetí s požadovaným termínem na MěÚ Varnsdorf  na Odbor vedení úřadu - správa školství  (1.patro, dveře č.12), kde jim bude přiděleno registrační číslo a to ve dnech: 1. 6.- 3. 6. 2020 dle úředních hodin MěÚ

Ukončení výuky AJ v tomto školním roce

15. 5. 2020

Výuka angličtiny v tomto školním roce z důvodu pandemie koronaviru, kdy provoz mateřské školky je omezený, se zastavuje. Zažádat o vrácení poměrné části školného za neodučené hodin lze nejdéle do 15. 6. 2020 vyplněním formuláře na https://www.hrabal-english.eu/pro-studenty/stonozka/