neoficiální název
Stonožka
logo

Organizace dne

6,15 – 7,00                 

 • scházení dětí v jedné třídě, ranní hry podle volby a přání dětí

7,00 – 8,00

 • scházení dětí v obou třídách
 • ranní hry
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení)

8,00  9,45

 • hygiena
 • dopolední svačina
 • průběžné pokračování v započatých činnostech
 • kondiční a relaxační cvičení, pohybové hry
 • jazykové chvilky
 • didakticky zacílené činnosti vyžadující soustředění dětí

9,45 – 11,30

 • hygiena
 • pobyt venku

11,30  12,00

 • hygiena
 • oběd

12,00 – 13,45

 • hygiena
 • četba před spánkem
 • odpočinek
 • zájmové kroužky

13,45 – 14,15

 • hygiena
 • odpolední svačina
 • hry dle volby a přání dětí, zájmové činnosti
 • pokračování didakticky cílených činností ve skupinkách

15,00 – 16,15

 • hry dle volby a přání dětí v první třídě