neoficiální název
Stonožka
logo

Prázdninový provoz 2021

9. 11. 2020 09.43

Provoz mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu, vyjma plošného uzavření, bude zajištěn se střídavým provozem jednotlivých škol dle zákona 561/2004 v platném znění. Mateřské školy přijmou děti zákonných zástupců (kteří nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit) z jiné MŠ maximálně do výše své kapacity.

Zákonní zástupci:

• V kmenové MŠ nahlásí zájem o svou MŠ v době jejího provozu, nejpozději do 28. 5. 2021, s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jejich místo v době hlavních prázdnin přijato dítě z jiné mateřské školy

• do náhradních MŠ přihlásí zákonní zástupci své dítě předáním žádosti o přijetí s požadovaným termínem na MěÚ Varnsdorf  na Odbor vedení úřadu - správa školství  (1.patro, dveře č.12), kde jim bude přiděleno registrační číslo a to ve dnech: 31. 5. - 2. 6. 2021 (dle úředních hodin MěÚ Varnsdorf)

Žádost o přijetí – vyžádejte si ve své knenové MŠ 

V případě většího počtu zájemců o umístění bude rozhodnuto o přijetí losem, který zajistí vedení MěÚ – správa školství.

• zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku. Pokud se tak nestane, dítě nebude do MŠ přijato.

• prosíme rodiče o ohleduplnost vůči ostatním např. neúspěšným zájemcům o umístění dítěte, aby v případě nepřítomnosti své dítě včas odhlásili (alespoň telefonicky).

Mateřské školy:

• zjistí předběžný zájem rodičů o umístění jejich dítěte v době prázdninového provozu 

• předají složenku pro platbu v jiných MŠ zákonným zástupcům nejdéle do 30. 6. 2021

• Rozhodnutí o přijetí zveřejní MŠ do 16. 6. 2021 (na svých webových stránkách, na místě obvyklém a na webových stránkách MěÚ)