neoficiální název
Stonožka
logo

Školka s omezeným provozem pro vyhlášený nouzový stav

18. 3. 2020 07.00

Vážení rodiče,

situace ohledně opatření proti koronaviru se mění každým dnem.

Dnes po dohodě se zřizovatelem a ředitelkami varnsdorfských mateřských škol jsme připravili následující krizový plán:

  • Od pondělí 23. 3. 2020 se uzavírají všechny mateřské školy s výjimkou MŠ Zahrádka v ulici Pražská, která byla zřizovatelem určena jako školka s omezeným provozem pro vyhlášený nouzový stav.
  • Rodiče, kteří oba pracují, jsou povinni nahlásit ředitelce kmenové mateřské školky požadavek o umístění do MŠ Zahrádka a to nejpozději do pátku 20. 3. 2020 do 8 hodin.
  • Ředitelka kmenové školky žádosti od pracujících rodičů předá spolu s evidenčními listy dětí ředitelce „krizové“ školky
  • jelikož opatření se mění každým dnem, tento stav bude trvat do odvolání
  • do mateřské školy se budou přijímat pouze děti obou pracujících rodičů, jak bylo psáno v druhém bodě a navíc pouze ZDRAVÉ (jakékoliv příznaky respiračního onemocnění u dítěte jsou v současné době s ohledem na zdraví učitelek nepřípustné a v kompetenci učitelky je takovéto dítě do školky nepřijmout – rodič bude odkázán na dětského lékaře)
  • pracující rodič je povinen dodržet páteční termín, který bude podkladem pro další páteční jednání krizové situace na MÚ

 

Apeluji na všechny rodiče, aby zodpovědně zvážili, zda nenajdou jinou možnost hlídání pro své děti, než umístění do "krizové" školky.

 

Děkuji za pochopení a nám všem přeji mnoho sil pro zvládnutí této nelehké situace.