neoficiální název
Stonožka
logo

STÁVKA

23. 11. 2023 10.36

Oznamujeme přerušení provozu Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové  organizace a to dne 27. 11. 2023 z důvodu plánované výstražné jednodenní stávky. 

Nesouhlasíme s chystanými škrty a změnami v oblasti nepedagogických pracovníků, kdy by bylo velmi těžké zajistit hladký provoz školy a dále s chystanými systémovými změnami v oblasti vzdělávání dětí se specifickými potřebami, které v jejich důsledku neblaze ovlivní jejich efektivní vzdělávání.

Obnovení provozu bude následující den (tzn. 28. 11. 2023).