neoficiální název
Stonožka
logo

Zápisy do MŠ

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ PŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání - prázdniny

8. 6. 2023 10.58

Děti uvedené pod tímto registračním číslem se p ř i j í m a j í  na prázdniny  k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, PO:

1  (17. 7. – 21. 7. 2023)                          7 (17. 7. – 28. 7. 2023)

17 (24. 7. – 28. 7. 2023)                        19 (17. 7. – 26. 7. 2023)

24 (17. 7. – 21. 7. 2023)                        29 (17. 7. – 28. 7. 2023)

32 (17. 7. – 28. 7. 2023)                        36 (17. 7. – 28. 7. 2023)

51 (17. 7. – 28. 7. 2023)                        52 (17. 7. – 28. 7. 2023)

53 (17. 7. – 28. 7. 2023)                        68 (17. 7. – 28. 7. 2023)

77 (17. 7. – 28. 7. 2023)                        88 (17. 7. – 28. 7. 2023)

89 (17. 7. – 28. 7. 2023)                        95 (17. 7. – 28. 7. 2023)

96 (17. 7. – 28. 7. 2023)                       101 (17. 7. – 28. 7. 2023)

110 (17. 7. – 28. 7. 2023)                     122 (17. 7. – 28. 7. 2023)

123 (17. 7.  28. 7. 2023)

Přijaté děti na školní rok 2023/2024

6. 6. 2023 08.46

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ   PŘIJETÍ  k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písmene b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, takto:

 

Děti uvedené pod tímto registračním číslem:

2

3

4

7

8

9

Zápis na prázdniny_2023

18. 5. 2023 10.17

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Naše mateřská škola bude uzavřena: 

od 3. 7. – 14. 7. 2023 a dále pak od 31. 7. - 25. 8. 2023

 Příhlášku potřebnou k zápisu na prázdniny lze stáhnout na našich stránkách v dokumentech.

Zápis na prázdniny se koná na MěÚ Varnsdorf - Odbor vedení úřadu - správa školství  (1.patro, dveře č.12), a to ve dnech: 

29. 5. a 30. 5. 2023 dle úředních hodin MěÚ Varnsdorf.

 

Zápis do mateřské školy 2022

11. 2. 2022 12.34

Zápis do mateřské školy

Termín: čtvrtek 12. 5. 2022

Čas: 13,00 - 16,00 hodin

S sebou: vyplněnou žádost potvrzenou od doktora, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Oznámení o přijatých dětí na školní rok 2021/2022

28. 5. 2021 13.07

Přijaté děti dle registračních čísel na škollní rok 2021/2022:

1415KK           0880JV        0761MM           1172JK

1040AN           1485TK       1133VH           1600DS

1089TF           0942JB        0101LK           1534NV

0992VF           0744LVS     1012OG           1592TŘ

1169JZ           0880SK       1132JV

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

5. 3. 2021 10.00

Blíží se zápisy do mateřských škol, které i v letošním roce budou probíhat ve zvláštním režimu, tzn. bez osobní přítomnosti.

Bližší informace najdete v přiložené metodice včetně žádost  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ke stažení.

Budeme se těšit na nové tváře :-)

(formuláře naleznete po kliknutí na odkaz celý článek)

Přehled zápisů v roce 2021

2. 2. 2021

INFORMACE PRO RODIČE OHLEDNĚ ZÁPISŮ V ROCE 2021

Termíny jsou předběžné, bude záležet na aktuální covidové situaci. Proto je nutné hlídat info stránky města, škol, Hlas severu

 

 

Zápis - přijaté děti pro školní rok 2020/2021

29. 5. 2020

Děti uvedené pod tímto registračním číslem:

0968LŠ                   0875KP

0735MB                   1379AŠ

2020DK                   0677NK

1072NO                   0969NSK

0161VN                   1447JD

1122VH                   1385AS

1770JJ                   1555EJ

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

21. 4. 2020

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.