neoficiální název
Stonožka
logo

Distanční výuka

1. třída - Dolňáci

Integrovaný blok – STONOŽKA SE NEZTRATÍ

Téma – Stonožka chce do školy

CÍLEM TÉMATU:

V tomto tématu se děti seznamují s velikonočními zvyky a snažíme se je zapojit do velikonočních příprav a výzdoby.

 

 Přípravily: Bc. Nováková Pavlína, Musilová Pavla

2. třída - Horňáci

Integrovaný blok – STONOŽKA SE NEZTRATÍ

Téma – Se Stonožkou ve vesmíru

CÍLEM TÉMATU:

Cílem tohoto tématu je seznámit děti s vesmírem. S naší sluneční soustavou, proč se mění roční období, proč se střídá den a noc.

 

Přípravily: Dědečková Zdeňka, Mykisová Martina