neoficiální název
Stonožka
logo

Distanční výuka

1. třída - Dolňáci

Integrovaný blok – STONOŽKA OBJEVUJE BAREVNÝ PODZIM

Téma – Stonožka na houbách

CÍLEM TÉMATU:

Cílem tématu je u dětí prohloubit znalosti o houbách, naučit ke, které houby mohou v lese sbírat, které naopak ne a proč, seznámit děti s prostředím a počasím, při kterém houby nejlépe rostou. Děti se také dozví, kdo všechno má z hub užitek a proč. Toto téma je ideální v přiblížení se k přírodě, lese….

Přípravila:Mykisová Martina

2. třída - Horňáci

NÁZEV INTEGR. BLOKU: STONOŽKA OBJEVUJE BAREVNÝ PODZIM

TÉMA: STONOŽKA NA HOUBÁCH

Úkolem týdne je seznámit děti se základními druhy hub a jejich tříděním na jedlé, nejedlé a jedovaté.

Připravila: Doležalová Lenka, Dědečková Zdeňka