neoficiální název
Stonožka
logo

Distanční výuka

1. třída - Dolňáci

Integrovaný blok – MASOPUSTNÍ RADOVÁNKY SE STONOŽKOU

Téma – Stonožka a řemesla

CÍLEM TÉMATU:

V tomto tématu se děti seznamují s různými druhy řemesel (mlynář, bednář, kolář, hrnčíř, uhlíř, švec, krejčí,...) a povolání (prodavač, lékař, popelář, pilot, řidič, kuchař, uklízečka,...), poznávají, jaké pomůcky nebo stroje k práci potřebují, zjišťují, kde pracují jejich rodiče,...  

 

 Přípravily: Mykisová Martina, Bc. Nováková Pavlína

2. třída - Horňáci

Integrovaný blok – MASOPUSTNÍ RADOVÁNKY SE STONOŽKOU

Téma – Stonožka a řemesla

CÍLEM TÉMATU:

Cílem týdne je získat představu o různých profesích. Seznámení dětí s jednotlivými druhy některých řemesel a také s různými druhy současných povolání.

 

Přípravily: Dědečková Zdeňka, Doležalová Lenka