neoficiální název
Stonožka
logo

Dokumenty

GDPR

Zde naleznete:

Organizační řád - schéma

Směrnici o ochraně osobních údajů

Pověřence GDPR

 

Ostatní dokumenty - provozní

V této sekci naleznete 

Školní řád včetně dodatků

Směrnici o postupu přijímání dětí do mateřské školy

Žádost o přijetí do mateřské školy

Platby, stravné

Zde naleznete 

Směrnici k závodnímu a školnímu stravování

Směrnici o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Vnitřní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Seznam alergenů

 

Rozpočet příspěvkové organizace

V této sekci naleznete rozpočty na jednotlivé kalendářní roky...

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Motto našeho ŠVP PV je půjčené od Prof. Zdeňka Matějčka:

„Nemůžeme všechny děti všechno naučit, ale můžeme všechny děti učinit šťastnými.“  

Zde naleznete

ŠVP PV MŠ_ Se Stonožkou po celý rok

Názvy itegrovaných bloků a jednotlivých podtémat

Přílohy k ŠVP - projekty: