neoficiální název
Stonožka
logo

Projekt MŠ Stonožka 002 Varnsdorf

 

Název projektu: MŠ Stonožka 002 Varnsdorf

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000876

 

Účelem dotace je:

1) zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

2) zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Cílem projektu je personální podpora – školní asistent v MŠ a vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ.

Finanční rámec projektu: celkové způsobilé výdaje projektu (Dotace) - 431 858,00 Kč

 

Financováno:

1) z Evropského sociálního fondu plus („ESF+“) - 76,74%

2) ze SR, tj. prostředky ze SR na část národního spolufinancování - 23,26%