neoficiální název
Stonožka
logo

Znovu otevření školky

5. 5. 2020

Po dohodě se zřizovatelem se mateřská škola znovu otevře v pondělí 11.5.2020.

Režim v mateřské škole je ve standardním režimu, přesto je režim značně omezen vzhledem k celostátním nařízením Ministerstva zdravotnictví a hygieny. Prosím o pečlivé zvážení rodinné a zdravotní situace Vaší, Vašich dětí včetně nejbližší rodiny (osob s rizikovými faktory) a přihlídli k tomu při docházce Vašeho dítěte do školky. 

 POVINNOST RODIČŮ PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLKY:  

 

  1. při vstupu do mateřské školy je potřeba umýt si ruce připravenou desinfekcí,
  2. podepsat čestné prohlášení (toto prohlášení je potřeba přinést již z domova vyplněné a podepsané!!!!!),
  3. souhlas o tom, že jste byli seznámeni o provozu školy a hygienických opatřeních (tento souhlas stačí odpovědí na tento mail a tím zároveň potvrdíte, že Vaše dítě nastoupí do školky),
  4. vstup do školky je povolen pouze zdravým dětem (bude prováděn důkladný ranní filtr dětí, - např. měření teploty bezkontaktním teploměrem).

DALŠÍ POVINNOSTI A NUTNÁ OPATŘENÍ S OHLEDEM NA COVID-19

  • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména při předání a vyzvednutí dítěte). NIKDO SE V PROSTORÁCH ŠKOLKY NEZDRŽUJE ZBYTEČNĚ DLOUHO,
  • DĚTI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY ROUŠKY V PROSTORÁCH NOSIT NEMUSÍ,
  • co nejvíce minimalizovat velké shromažďování osob před školkou - zde prosím o součinnost a nezdržovali se před školkou více, než je potřeba,
  • i před školkou je potřeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (toto není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti),
  • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu,
  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest odpovídajícím příznakům COVID-19, NESMÍ VSTOUPIT DO ŠKOLKY!!!

Dodržováním výše uvedených pravidel chráníme nejenom své zdraví, ale též zdraví ostatních.

 

budova-back