neoficiální název
Stonožka
logo

1. třída - Dolňáci

Integrovaný blok – STONOŽKA OBJEVUJE BAREVNÝ PODZIM

Téma – Stonožka na houbách

CÍLEM TÉMATU:

Cílem tématu je prohloubit znalosti o houbách, naučit se, které houby můžeme v lese sbírat, které naopak ne a proč, seznámit se s prostředím a počasím, při kterém houby nejlépe rostou. Seznámit děti s tím, kdo všechno má z hub užitek a proč. Toto téma je ideální v přiblížení se k přírodě, lesu….

Přípravily: Bc. Nováková Pavlína, Musilová Pavla