neoficiální název
Stonožka
logo

2. třída - Horňáci

Integrovaný blok – STONOŽKA OBJEVUJE BAREVNÝ PODZIM

Téma – Stonožka na houbách

CÍLEM TÉMATU:

Cílem týdne je seznámit děti se základními druhy hub a jejich tříděním na jedlé, nejedlé a jedovaté.

 

 Přípravily: Dědečková Zdeňka, Mykisová Martina