neoficiální název
Stonožka
logo

Prázdninový provoz 2021

25. 1. 2021 00.15

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Naše mateřská škola bude uzavřena: od 1. 7. – 6. 8. 2021

Úhrada úplaty za vzdělávání v měsíci červenci a srpnu 

Základní výše úplaty za jeden den a dítě se stanovuje na 20,- Kč ve všech MŠ + stravné. Úplatu za vzdělávání hradí plátce za každý objednaný den pobytu. Je nutné uhradit i v případě, že dítě přihlásíte na tyto měsíce a neodhlásíte. Odhlášení proveďte písemně emailem na dané náhradní MS nebo osobně v MŠ.

Provoz v měsících červenci a srpnu bude zajištěn pro zákonné zástupce, kteří nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit (týká se i náhradních MŠ). 

Jak zajistit náhradní MŠ zjistíte v přiložené metodice.

Plošně mají všechny MŠ ve Varnsdorfu provoz uzavřen od 26. 7. – 6. 8. 2021.

Rada města Varnsdorf, usnesením č. 501/2020 ze dne 22. 10. 2020, rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2021 dle předloženého návrhu.