neoficiální název
Stonožka
logo

Zápis do mateřských škol 2023

9. 5. 2023 00.05

 

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace

vyhlašuje

Z Á P I S    D Ě T Í 

do mateřské školy na školní rok 2023/2024

ve čtvrtek 11. května 2023 od 13 do 16 hodin

 

 

V den zápisu s sebou přineste:

* rodný list dítěte (kopii či originál)

* občanský průkaz

* vyplněnou Žádost o přijetí dítěte potvrzenou od lékaře o povinném očkování 

(žádost o přijetí lze vyzvednout v MŠ v dopoledních hodinách, případně stáhnout na stránkách MŠ – https://www.ms-stonozka.cz).

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly pátého roku věku před začátkem školního roku 2023/2024

 

Naše školka nabízí:

* podnětné a rodinné prostředí

* individuální přístup k dětem

* logopedickou péči

* turistické mini výlety 

* pravidelnou intenzivní přípravu předškoláků

* spoustu divadelních představení a výchovných akcí, jak v prostředí MŠ, tak i mimo ni

* všestranný výchovně vzdělávací program

* sportovní aktivity (bruslení, plavání, tělocvična v ZŠ…)

* spolupráci s místními ZŠ

 

Volných míst pro školní rok 2023/2024:

 

Těšíme se na viděnou :-)

 

tel.: +420 775 388 388  /  e-mail: 13msvdf@seznam.cz   /  http: https://www.ms-stonozka.cz/   /   ID DS: bimk3ih