neoficiální název
Stonožka
logo

Přijaté děti na školní rok 2022/2023

7. 6. 2022 10.44

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ   PŘIJETÍ  k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písmene b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, takto:

Děti uvedené pod tímto registračním číslem:

5           6

7           8

9           12

13         14

18         19

21         23

od 1. září 2022  se p ř i j í m a j í  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, PO.

 

Zveřejněním seznamu registračních čísel, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se rozhodnutí považují za oznámená.

Bc. Nováková Pavlína