neoficiální název
Stonožka
logo

Provoz školky od 10. 5. 2021

6. 5. 2021 00.55

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 (příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 3. května 2021 č. 433) se oproti současnosti mění následující:

→ mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování,

→ na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry,

→ při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), 

→ povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov se nemění.

(viz manuál MŠMT ze dne 4. 5. 2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021)