neoficiální název
Stonožka
logo

Oznámení o přijatých dětí na školní rok 2021/2022

28. 5. 2021 13.07

Ředitelka Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písmene b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, takto:

Děti uvedené pod tímto registračním číslem:

1415KK           0880JV        0761MM           1172JK

1040AN           1485TK       1133VH           1600DS

1089TF           0942JB        0101LK           1534NV

0992VF           0744LVS     1012OG           1592TŘ

1169JZ           0880SK       1132JV

 se od 1. září 2021  se p ř i j í m a j í  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, PO.

 Zveřejněním seznamu registračních čísel, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se považují za oznámená.

 

Datum zveřejnění: 28. 5. 2021  Bc. Nováková Pavlína (ředitelka mateřské školy)