neoficiální název
Stonožka
logo

Zápis - přijaté děti pro školní rok 2020/2021

29. 5. 2020

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ   PŘIJETÍ  k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písmene b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, takto:

 

Děti uvedené pod tímto registračním číslem:

0968LŠ 0875KP

0735MB 1379AŠ

2020DK 0677NK

1072NO 0969NSK

0161VN 1447JD

1122VH 1385AS

1770JJ 1555EJ

 

od 1. září 2020  se p ř i j í m a j í  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, PO.

 

Zveřejněním seznamu registračních čísel, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se považují za oznámená.

 

Datum zveřejnění: 29. 05. 2020