neoficiální název
Stonožka
logo

Zápis do mateřských škol 2024

4. 5. 2024 13.06

ZÁPIS do mateřské školy na školní rok 2024/2025

proběhne ve čtvrtek 16. května 2024 od 13 do 16 hodin

V den zápisu s sebou přineste:

- rodný list dítěte (kopii či originál)

- občanský průkaz

- vyplněnou Žádost o přijetí dítěte potvrzenou od lékaře o povinném očkování

(žádost o přijetí lze vyzvednout v MŠ v dopoledních hodinách, 

případně stáhnout na stránkách MŠ – https://www.ms-stonozka.cz).

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly pátého roku věku před začátkem školního roku 2024/2025

 

Naše školka nabízí:

- podnětné a rodinné prostředí

- individuální přístup k dětem

- logopedickou péči

- turistické mini výlety

- pravidelnou intenzivní přípravu předškoláků

- spoustu divadelních představení a výchovných akcí, jak v prostředí MŠ, tak i mimo ni

- všestranný výchovně vzdělávací program

- sportovní aktivity (bruslení, plavání, tělocvična v ZŠ…)

- spolupráci s místními ZŠ