neoficiální název
Stonožka
logo

Zápis na prázdniny_2023

18. 5. 2023 10.17

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Naše mateřská škola bude uzavřena: 

od 3. 7. – 14. 7. 2023 a dále pak od 31. 7. - 25. 8. 2023

 

Základní výše úplaty za jeden den a dítě se stanovuje na 20,- Kč ve všech MŠ + stravné. Úplatu za vzdělávání hradí plátce za každý objednaný den pobytu.

Je nutné uhradit i v případě, že dítě přihlásíte na tyto měsíce a neodhlásíte. Odhlášení proveďte písemně emailem na dané náhradní MS nebo osobně v MŠ.

Provoz v měsících červenci a srpnu bude zajištěn pro zákonné zástupce, kteří nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit (týká se i náhradních MŠ). 

Jak zajistit náhradní MŠ zjistíte v metodice zveřejněné na nástěnce v MŠ.

 

Plošně mají všechny MŠ ve Varnsdorfu provoz uzavřen od 31. 7. – 11. 8. 2023